کاشی تبریز مدل کلسی classy

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

کاشی تبریز  (keraben ) مدل کلسی classy همراه با قیمت و جزییات

قیمت سایز 30×90 متری : 93060 تومان

کاشی تبریز مدل کلسی classy قالبدار قهوه ای

کاشی تبریز مدل کلسی classy قالبدار قهوه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×90 متری : 70220تومان

کاشی تبریز مدل کلسی کرم classy

کاشی تبریز مدل کلسی کرم classy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×90 متری : 98700 تومان

کلسی کرم قالبدار دکور

کلسی کرم قالبدار دکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×90 هر عدد : 39250 تومان

کلسی قهوه ای قالبدار دکور

کلسی قهوه ای قالبدار دکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 10×30 هر مترطول : 30320 تومان

باند کلسی قهوه ای و کرم

باند کلسی قهوه ای و کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 15×30 هر متر طول : 47050 تومان

قرنیز زوکالو قهوه ای و قرنیز زوکالو کرم کلسی

قرنیز زوکالو قهوه ای و قرنیز زوکالو کرم کلسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30 متری : 53540 تومان

کف کلسی قالبدار کرم و کف کلسی قالبدار قهوه ای

کف کلسی قالبدار کرم و کف کلسی قالبدار قهوه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از کاشی تبریز با شماره 22327211-021 تماس بگیرید.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید