کاشی تبریز مدل پالرمو Palermo

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

کاشی  تبریز مدل پالرمو  Palermo همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 60×20 هر متر :  تومان

سرامیک پالرمو سبز lobelia-tabriztile-palermo-green-20x60

سرامیک پالرمو سبز

     Color: Green    palermo-green-20×60                    

  

  

 

 

 

 

 

 


   قیمت سایز 60×20  هر متر :  تومان

Color: gray    palermo-gray-20×60   

سرامیک پالرمو طوسیpalermo-gray-20x60

سرامیک پالرمو طوسی

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 


قیمت سایز 60×20 هر متر : تومان

Color: gold      palermo-gold-flower-decor-20×60-

سرامیک پالرمو تک گل دکور

سرامیک پالرمو  تک گل دکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


 قیمت سایز 60×20 هر متر :  تومان

سرامیک پالرمو تک گل دکور

سرامیک پالرمو قالبدار  تک گل دکور

Color: gold     Palermo Gold Relief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×7 هر متر طول : تومان

   Color : Gold    Palermo Gold Relief   

حاشیه پالرمو قالبدار طلایی Palermo Gold Relief

حاشیه پالرمو قالبدار طلایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   قیمت سایز 60×20 هر متر : تومان

سرامیک پالرمو بژ

سرامیک پالرمو بژ

Color:  Beige    palermo-beige

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30 هر متر :  تومان

Color:  Beige    palermo-beige-30×30          

سرامیک پالرمو بژ کف palermo-beige-30x30

سرامیک پالرمو بژ

 

 

 

 

 

   

 

                

 

 


قیمت سایز 60×1.5 هر مترطول  :  تومان

فیتیله پالرمو طلایی aloma-gold-perfil-15x60

فیتیله پالرمو طلایی

 Color:gold      aloma-gold-perfil-1.5×60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید