کاشی تبریز مدل میداس Midas

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

سرامیک کرابن مدل میداس  Midas  همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 60×20هر متر : 38400 تومان

سرامیک میداس قهوه ای روشن midas-light-brown-20x60

سرامیک میداس قهوه ای روشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


قیمت سایز 60×20هر متر : 42710 تومان

سرامیک میداس قهوه ای تیره midas-dark-brown-20x60

سرامیک میداس قهوه ای تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×20هر عدد : 21980تومان

سرامیک میداس دکور قهوه ای midas-brown-decor-20x60

سرامیک میداس دکور قهوه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 20×60هر متر : 42710 تومان

سرامیک میداس قالبدار قهوه ای تیره midas-relief-dark-brown-20x60

سرامیک میداس قالبدار قهوه ای تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      


قیمت سایز 30×30 هر متر : 32450 تومان

سرامیک قهوه ای روشن midas-light-brown-30x3030x30

سرامیک قهوه ای روشن 30×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60.×1.5 هر مترطول : 16940 تومان

فیتیله طلایی aloma-gold-perfil-15x60

فیتیله طلایی aloma-gold-perfil-15×60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×20هر متر : 38400 تومان

سرامیک میداس طوسی روشن midas-light-gray-20x60

سرامیک میداس طوسی روشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×20هر متر : 42710 تومان

سرامیک میداس طوسی تیره midas-dark-gray-20x60

سرامیک میداس طوسی تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×20هر عدد : 21980 تومان

سرامیک میداس دکور طوسی midas-gray-decor-20x60

سرامیک میداس دکور طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 20×60 هر متر : 42710 تومان

سرامیک میداس طوسی تیره midas-dark-gray-30x30

سرامیک میداس طوسی تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×1.5 هر متر طول : 16940تومان

فیتیله سیلور aloma-silver-perfil-15x60

فیتیله سیلور aloma-silver-perfil-1.5×60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید