کاشی تبریز مدل لیمیتد Limited

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

سرامیک تبریزمدل لیمیتد Limited همراه با قیمت و جزئیات

 

قیمت سایز  (90×30) هر متر : 93060 تومان

سرامیک روشن لیمیتد limited-light-30x90

سرامیک روشن لیمیتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (30×90 )هر متر : 93060 تومان

سرامیک آنترازیت لیمیتد limited-anterazit-lobelia-30x90

سرامیک آنترازیت لیمیتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز  (90×30) هر متر : 93060 تومان

سرامیک لیمیتد سبز limited-green-30x90

سرامیک لیمیتد سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (30×90 )هر متر : 98700 تومان

سرامیک آنترازیت دکور قالبدار limited-anterazit-relief-decor-30x90

سرامیک آنترازیت دکور قالبدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز  (90×30) هر متر : 98700 تومان

سرامیک دکور لیمیتد قالبدار سبزlimited-green-relief-decor-30x90

سرامیک دکور لیمیتد قالبدار سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (15×30)هر متر طول :47050 تومان

قرنیز آنترازیت لیمیتد قالبدارlimited-anterazit--relief-zocalo--15x30

قرنیز آنترازیت لیمیتد قالبدار-15×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز  (30×15) هر متر طول : 47050 تومان

limited-green-relief-zocalo--15x30قرنیز لیمیتد قالبدار سبز -15x30

قرنیز لیمیتد قالبدار سبز -15×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (30×30 )هر متر : 53540 تومان

سرامیک لیمیتد limited30x30

سرامیک لیمیتد 30×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز  (30×30) هر متر : 53540 تومان

سرامیک طرح چوب لیمیتد limited-wood-30x30

سرامیک طرح چوب لیمیتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید