کاشی تبریز مدل توکسان Tucson

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

سرامیک کرابن مدل توکسان Tucson همراه با قیمت و مشخصات

قیمت سایز 100×33 هر متر : تومان

(Color:  Cream    Tucson- Concept-(33×100

سرامیک دیوار توکسان کانسپت قالبدار کرم

      سرامیک  توکسان کانسپت قالبدار کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


قیمت سایز 100×33 هر متر : تومان

(Color:  Blanco    Tucson- Concept-(33×100

سرامیک دیواری توکسان کانسپت بلانکو قالبدار

سرامیک توکسان کانسپت قالبدار بلانکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×33 هر متر : تومان

(Color:  Gris   Tucson- Concept-(33×100

سرامیک دیواری توکسان کانسپت قالبدار طوسی

سرامیک توکسان کانسپت قالبدار طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×33 هر متر : تومان

(Color:  Cream  Tucson-Relief-(33×100

سرامیک دیواری توکسان قالبدار کرم

سرامیک توکسان قالبدار کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      


قیمت سایز 100×33 هر متر : تومان

(Color:   Gris     Tucson-Relief-Gris-(33×100

سرامیک دیواری توکسان قالبدار طوسی

سرامیک توکسان قالبدار طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×33 هر متر : تومان

(Color:   Blanco     Tucson-Relief- Blanco-(33×100

سرامیک دیواری توکسان قالبدار بلانکو

سرامیک توکسان قالبدار بلانکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر متر : تومان

(Color:   Blanco     Tucson-Relief- Blanco-(33×33

 

سرامیک کف توکسان بلانکو

سرامیک توکسان قالبدار بلانکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر متر : تومان

(Color:   Gris      Relief-Gris-(33×33

سرامیک کف توکسان قالبدار طوسی

سرامیک توکسان قالبدار طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر متر : تومان

(Color:  Cream    Relief-Cream-(33×33

سرامیک کف توکسان قالبدار کرم

سرامیک توکسان قالبدار کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 120×60 هر متر : تومان

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبدار مشکی بدنه رنگی

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار مشکی بدنه رنگی

(Color:  Black    Relief-Black(Body Color)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 120×60 هر متر : تومان

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبداربلانکو

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار بلانکو

(Color: blanco    tucson-relief-blanco (60×120

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 120×60 هر متر : تومان

(Color:  Cream  tucson-relief-Cream (60×120

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبدار کرم

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 120×60 هر متر : تومان

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبدار طوسی

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار طوسی

(Color:  Gris    tucson-relief-Gris (60×120

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر متر : تومان

(Color: Blanco   Tucson-Relief-Blanco- (80×80

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبدار بلانکو

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار بلانکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر متر : تومان

(Color:  Cream   Tucson-Relief- Cream- (80×80

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبدار کرم

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر متر : تومان

(Color: Gris     Tucson-Relief-Gris- (80×80

سرامیک کف توکسان پرسلانی قالبدار طوسی

سرامیک توکسان پرسلانی قالبدار طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×2 هر مترطول  : تومان

فیتیله طلایی در ابعاد 2x100

فیتیله ویژه طلایی در ابعاد 2×100

(Color: Gold     Perfil-Rectified-Gold-Matt (2×100

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×2 هر مترطول : تومان

فیتیله سیلور در ابعاد 2x100

فیتیله ویژه سیلور  silver در ابعاد 2×100

(Color: silver     Perfil-Rectified-Silver-Matt (2×100

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 15×15 هر عدد : تومان

    (Tucson-Decor (15×15

دکور توکسان -15x15

دکور  توکسان -15×15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 15×15 هر عدد : تومان

(Tucson Relief Decor(15×15

دکور توکسان -15x15

دکور توکسان طرح برجسته قالبدار -15×15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  1. ساره سهرابی

    چقد ساده و قشنگه . هرچی از قشنگیش بگم کم گفتم

نقد خود را اضافه کنید