کاشی تبریز مدل اطلس Atlas

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

سرامیک تبریز مدل اطلس Atlas همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

 30×60)    Atlas-dark-gray)

سرامیک اطلس dark-gray-30x60

سرامیک اطلس طوسی تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

 30×60)   ATLAS light-gray)

سرامیک اطلس light-gray

سرامیک اطلس طوسی روشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

 30×60)  Atlas-relief-gray-decorA)

 

سرامیک اطلس قالبدار دکور طوسی

سرامیک اطلس قالبدار طوسی دکور A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

(Atlas Relief GRAY B     Decor   ( 30×60

سرامیک اطلس قالبدار طوسی دکور B decor-b-30x60

سرامیک اطلس قالبدار طوسی دکور B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30هر مترمربع : تومان

 30×30)    Atlas-dark-gray)

سرامیک اطلس طوسی تیره 30x30

سرامیک اطلس طوسی تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید