کاشی تبریز مدل آلور Alor

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

کاشی  تبریز مدل آلور  Alor همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 60×20 هر متر :  تومان

سرامیک آلور صورتی دیواری alor-pink-20x60

سرامیک آلور صورتی

     Color: pink      alor-pink-20×60                   

  

  

 

 

 

 

 

 


   قیمت سایز 60×20  هر متر :  تومان

Color: blue    alor-blue-20×60  

سرامیک آلور آبی دیواری alor-blue-20x60

سرامیک آلور آبی

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 


قیمت سایز 60×20 هر متر : تومان

Color: pink       alor-pink-20×60-

سرامیک آلور صورتی alor-pink-20x60

سرامیک آلور قالبدار صورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


 قیمت سایز 60×20 هر متر :  تومان

سرامیک آلور آبی alor-blue-20x60

سرامیک آلورقالبدار آبی

Color :blue     alor-blue-20×60

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30 هر متر : تومان

      alore-mosaic-30×30

موزائیک آلور alore-mosaic-30x30

موزائیک آلور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   قیمت سایز 60×5.5 هر مترطول  : تومان

حاشیه آلور صورتی alor-pink-55x60

حاشیه آلور صورتی

Color :pink    alor-pink-5.5×60

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×5.5  هر مترطول  :  تومان

Color:  blue     alor-blue-5.5×60          

حاشیه آلور آبی alor-blue

حاشیه آلور آبی

 

 

 

 

 

   

 

                

 

 


  قیمت سایز 30×30  هر متر :  تومان

Color: white         alor-white-30×30  

سرامیک آلور سفید کف alor-white-30x30

سرامیک آلور سفید

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 


قیمت سایز 60×20 هر متر : تومان

Color: white     alor-white-20×60

سرامیک آلور قالبدار سفید alor-white-20x60

سرامیک آلور قالبدار سفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×20 هر متر : تومان

Color: pink       alor-pink-20×60

سرامیک آلور قالبدار صورتی -alor-pink-20x60

سرامیک آلور قالبدار صورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 60×20 هر متر : تومان

Color: blue       alor-blue-20×60

سرامیک آلور قالبدار آبی alor-blue-20x60

سرامیک آلور قالبدار آبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید