کاشی تبریز طرح کنیا Kenia

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

                                   سرامیک کرابن مدل کنیا Kenia همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 80×80 هر مترمربع : 69330 تومان

سرامیک کرابل مدل کنیا kenia قالبدار

سرامیک کرابل مدل کنیا kenia قالبدارپرسلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×100 هر مترمربع : 84190 تومان

سرامیک کرابن مدل کنیا کرم

سرامیک کرابن مدل کنیا کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×100 هر مترمربع : 89790 تومان

کنیا کانسپت کرم - سرامیک کرابن

کنیا کانسپت کرم – سرامیک کرابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×100 هر عدد : 54360 تومان

تک گل کنیا مودول A - سرامیک کرابن

تک گل کنیا مودول A – سرامیک کرابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×100 هر عدد : 54360 تومان

 

تک گل کنیا مودول B - سرامیک کرابن

تک گل کنیا مودول B – سرامیک کرابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30 هر مترمربع : 51210 تومان

سرامیک کف مدل کنیا

سرامیک کف مودول کنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30 هر متر مربع : 54730 تومان

سرامیک کف مدل وود کنیا

سرامیک کف مدل وود کنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 5×100 هر متر طول : 13590 تومان

باند کنیا

باند کنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 5×33 هر متر طول : 16960 تومان

حاشیه (لیستلو) کنیا طلایی

حاشیه (لیستلو) کنیا طلایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 2×100 هر متر طول : 19190 تومان

فیتیله مدل کنیا

فیتیله مدل کنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید