کاشی تبریز طرح جردن Jordan

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

سرامیک کرابن مدل جردن   Jordan   همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 80×80 هر مترمربع : تومان

 

سرامیک جردن گرافیتو Jordan-Grafito-Natural-80x80

سرامیک جردن پرسلانی Jordan-Grafito-Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر مترمربع : تومان

 

سرامیک جردن Jordan-Grafito-Lapato-80x80-)

سرامیک جردن پرسلانی  Jordan-Grafito-Lapato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر مترمربع : تومان

سرامیک جردن لاپاتو بژ Jordan-Beige-Lapato-80x80

جردن پرسلانی بژ Jordan-Beige-Lapato-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر عدد : تومان

سرامیک جردن natural بژ Jordan-Beige-natural-80x80

جردن بژ پرسلانی Jordan-Beige-natural-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر عدد : تومان

 

موزائیک جردن بژ Jordan-Beige-Mosaic-33x33

موزائیک جردن بژ Jordan-Beige-Mosaic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 40×80 هر مترمربع :  تومان

سرامیک جردن بژ پرسلانی Jordan-Beige

سرامیک جردن بژ پرسلانی Jordan-Beige

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر مترمربع : تومان

سرامیک جردن Oxido-Lapato 80x80

سرامیک جردن پرسلانی Oxido-Lapato

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر متر مربع : تومان

سرامیک جردن Oxido-Natural 80x80

سرامیک جردن پرسلانی Oxido-Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر عدد :  تومان

موزائیک Oxido -33x33

موزائیک جردن  Oxido -33×33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×40 متری :  تومان

سرامیک جردن Oxido-40x80

سرامیک جردن پرسلانی Oxido-40×80

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

0

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید