کاشی تبریز طرح اطلس بن Atlas Bone

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

سرامیک تبریز مدل اطلس بن Atlas Boneهمراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

سرامیک اطلس بن -dark-boneدر ابعاد 30x60

سرامیک اطلس بن تیره

 30×60)    Atlas dark Bone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

30×60)     Atlas Light Bone ) 

سرامیک اطلس بن -Light -boneدر ابعاد 30x60

سرامیک اطلس بن روشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

(Atlas Relief Bone A     Decor   ( 30×60

 

سرامیک اطلس بن قالبدار دکورA

سرامیک اطلس بن قالبدار دکورA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هر مترمربع : تومان

(Atlas Relief Bone B     Decor   ( 30×60

 

سرامیک اطلس بن قالبدار دکور در ابعاد 30x60

سرامیک اطلس بن قالبدار دکورB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز ۶۰×۳۰هرمترمربع : تومان

 30×60)     Atlas-dark-bone-precut)

سرامیک اطلس بن پریکاتatlas-dark-bone-precut-30x60

سرامیک اطلس بن تیره پریکات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30هرمترمربع : تومان

 30×30)     Atlas-dark-bone)

اطلس بن تیره 30x30

سرامیک اطلس بن تیره 30×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 30×30هر مترمربع : تومان

(Atlas Relief Bone    ( 30×30

سرامیک اطلس بن قالبدار 30x30

سرامیک اطلس بن قالبدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1+

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید