سرامیک کرابن مدل مریت Merit

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

کاشی تبریز مدل  مریت Merit همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 50×100 هر مترمربع : تومان

سرامیک مریت بن Merit-Bone-50x100

سرامیک مریت بن پرسلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×25 هر مترمربع : تومان

سرامیک مریت بن Merit-Bone-25X100

سرامیک مریت بن پرسلانی 25X100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر عدد : تومان

موزائیک مریت بن Merit-Bone-Mosaic-33x33

موزائیک مریت بن Merit-Bone-Mosaic-33×33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×50 هر مترمربع : تومان

سرامیک مریت بژ سرامیک مریت بژ merit-beige50-100

سرامیک مریت بژ پرسلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 100×25 هر متر مربع : تومان

سرامیک مریت بژ merit-beige-25-100

سرامیک مریت بژ 25X100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز 33×33 هر عدد : تومان

موزائیک مریت بژ Merit-Beige-Mosaic-33x33

موزائیک مریت بژ-33×33

  1. میثاقیان

    اینا کلا چنتا رنگ داره ؟ هر رنگی بخوایم میزنید ؟

نقد خود را اضافه کنید