روش ها و زمان ارسال

زمان و نحوه ارسال محصولات:

ارسال در شهر تهران در کمتر از 24 کاری صورت میگیرد و برای ارسال فوری نیاز به هماهنگی تلفنی با فروشگاه لوبلیا می باشد.

برای ارسال محصولات برای خریدار هماهنگی از طریق فروشگاه لوبلیا انجام می شود.

تمام هزینه ارسال برعهده مشتری میباشد.

ارسال محصول برای شهرستان ها:

ارسال محصول با توجه به مسافت از طریق باربری و هماهنگی کامل با خریدار صورت میگیرد و جای هیچ نگرانی نیست.

تمام هزینه ارسال برعهده مشتری میباشد.